Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-08-14 14:55:53Miejsko-Gminna Biblioteka w Stopnicy
2018-08-14 14:50:46Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
2018-08-14 14:50:45Miejsko - Gminna Biblioteka w Stopnicy
2018-08-14 14:50:43Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy
2018-08-14 14:49:23Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
2018-07-31 13:30:33Zarządzenie Nr 90/2018 z 9 lipca 2018 roku
2018-07-27 10:42:08Oświadczenia majatkowe 2018
2018-07-27 10:41:42Pracownicy Samorządowi - oświadczenia złożone w 2018 r.
2018-07-27 10:41:39Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - oświadczenia złożone w 2018 r.
2018-07-27 10:40:55Radni Gminy - oświadczenia złożone w 2018 r.
2018-07-27 08:26:32Radni Gminy - oświadczenia złożone w 2017r.
2018-07-27 08:26:31 Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - oświadczenia złożone w 2017r.
2018-07-27 08:26:29Pracownicy Samorządowi - oświadczenia złożone w 2017r.
2018-06-11 12:39:12Obwieszczenioa i informcje
2018-05-16 09:29:06Woda w szkołach
2018-05-16 09:28:52IV edycja Programu "Wzorowa Łazienka"
2018-05-16 09:24:16Programy jednoroczne
2018-05-11 13:56:56Regulaminy
2018-05-11 11:21:25Woda i Ścieki
2018-05-08 07:55:48Regulaminy
2018-05-07 11:44:51Regulaminy
2018-05-04 14:18:08Regulaminy
2018-05-04 14:15:20Regulaminy
2018-04-27 13:29:56Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica
2018-02-12 14:41:05Zarządzenie Nr 4/2018 z 2 stycznia 2018 roku
2018-02-12 14:26:10Zarządzenie Nr 4/2018 z 2 stycznia 2018 roku
2018-02-09 14:28:08Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:26:59Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:26:00Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:24:58Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:23:02Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:21:24Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:19:30Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:16:34Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:15:09Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:12:14Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:10:46Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:09:02Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:05:40Organizacja MGOPS
2018-02-09 14:04:37Organizacja MGOPS