Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2022-11-23 07:57:55Burmistrz Miasta i Gminy
2022-11-23 07:55:47Burmistrz Miasta i Gminy
2022-11-23 07:54:34Burmistrz Miasta i Gminy
2022-11-23 07:52:09Skład Rady
2022-09-13 10:23:04Plan zagospodarowania przestrzennego
2022-09-12 11:04:47Plan zagospodarowania przestrzennego
2022-07-27 13:26:49Organizacja Urzędu (dane teleadresowe)
2022-07-08 12:51:10MOF Buska-Zdroju
2022-06-21 10:08:46Plan pracy Komisji Rewizyjnej
2022-06-21 10:01:34Plan pracy Komisji Rewizyjnej
2022-06-21 10:01:22Plan pracy Rady
2022-06-14 10:39:57Oświadczenia 2014
2022-06-14 10:37:54Radni Gminy
2022-06-14 10:37:52Pracownicy Samorządowi
2022-06-14 10:37:50Kierownicy jednostek samorządowych
2022-06-14 10:37:48Radni Gminy - koniec kadencji
2022-06-14 10:37:27Pracownicy samorządowi - koniec kadencji
2022-06-14 10:36:45Oświadczenia 2015
2022-06-14 10:36:14Radni Gminy- początek kadencji 2014-2018
2022-06-14 10:35:31Radni Gminy - wg stanu na 31 grudnia 2014r.
2022-06-14 10:32:10Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
2022-06-14 10:32:08Pracownicy Samorządowi - wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
2022-06-14 10:31:27 Oświadczenia 2016
2022-06-14 10:14:14Radni Gminy - wg stanu na 31 grudnia 2015r.
2022-06-14 10:12:50Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.
2022-06-14 10:12:32Pracownicy Samorządowi - wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.
2022-06-14 09:31:58Regulamion GOPS
2022-06-01 14:50:56MOF Buska-Zdroju
2022-05-27 11:33:24Pomoc publiczna
2022-05-26 12:14:35Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2021 roku
2022-05-20 11:03:11MOF Buska-Zdroju
2022-05-20 11:01:54MOF Buska-Zdroju
2022-05-20 11:00:54MOF Buska-Zdroju
2022-05-19 10:16:44MOF Buska-Zdroju
2022-05-18 12:18:48Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica
2022-05-18 12:16:33Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica
2022-04-12 15:01:11MOF Buska-Zdroju
2022-04-08 07:30:55MOF Buska-Zdroju
2022-04-08 07:29:21MOF Buska-Zdroju
2022-03-28 09:05:25Regulamin organizacyjny