Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-02-09 14:25:47Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
2017-01-25 15:24:54Zarządzenie Nr 5/201 z 25 stycznia 2017 roku
2017-01-23 09:49:47Sołectwa
2017-01-23 09:47:34Sołectwa
2017-01-16 10:31:47Organizacja Urzędu
2017-01-16 10:31:40Dane teleadresowe
2017-01-04 09:32:51Zasady składania i rozpatrywania petycji
2017-01-04 09:29:17Petycja nr 1
2017-01-04 09:28:55Zasady składania i rozpatrywania petycji
2017-01-04 09:21:48Informacja na temat rozpatrywanych petycji
2016-12-02 10:32:32Programy
2016-11-25 11:26:31Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016- 2023
2016-11-07 08:23:13Zarządzenie Nr 52/2016 z 23 maja 2016 roku
2016-09-29 10:48:03Zarządzenie Nr 56/2016 z 23 maja 2016 roku
2016-08-02 11:02:34Gospodarka odpadami
2016-08-02 10:57:17Ochrona Środowiska
2016-08-02 09:49:39Gospodarka odpadami
2016-07-15 08:36:55Zarządzenie Nr 65/2013 z 28 sierpnia 2013 roku
2016-05-23 07:50:57Budżet Gminy
2016-05-19 14:36:52Programy
2016-05-19 11:58:11Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2016-05-18 14:05:38Wnioski
2016-05-10 12:11:42Programy
2016-05-10 12:05:05Programy
2016-04-27 09:54:47Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów i osiągniętych poziomach odzysku odpadów opakowaniowych oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania
2016-04-13 13:12:07Ogłoszenie o uzgodnieniu inwestycji dot. uzgodnienia realizacji inwestycji - stacja paliw Orlen
2016-04-13 11:18:122015
2016-04-13 11:18:102014
2016-04-13 11:16:01Decyzje środowiskowe
2016-03-22 12:04:51Informacje dotyczące postępowań o wydanie decyzji środowiskowych
2016-03-08 13:03:34Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
2016-02-11 08:39:21Organizacja Urzędu
2016-02-11 08:32:17Organizacja Urzędu
2016-02-11 08:13:58Organizacja Urzędu
2016-02-11 08:11:54Organizacja Urzędu
2016-02-11 08:05:27Organizacja Urzędu
2016-02-11 07:50:46Organizacja Urzędu
2016-02-09 10:46:58Zarządzenie Nr 21/2015 z 20 stycznia 2015 roku
2016-02-08 13:10:592016 rok
2016-01-11 11:10:06Protokół Nr XXXII/14