Zarządzenie Nr 49/08 z 24 września 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 49/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1.1 i ust.2.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 15.660,00
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę zł 3.752,00


1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 11.952,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 23.860,00
 zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:
Załącznik (Z_2008_49_zal.doc - 49.664 KB)
Data publikacji: 2008-11-26 14:48:47 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl