Zarządzenie Nr 53/08 z 30 września 2008 roku

>>ZARZĄDZENIE WYCOFANE<<


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl