Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15
28-130 Stopnica
tel: 41-3779-850
e-mail: gck@stopnica.pl
NIP 655-196-37-89
www.gck.stopnica.pl
Dyrektor
mgr Wioletta Ciećko

 

Załączone pliki:

Statut  Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

Uchwała w sprawie połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy
 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl