Plan pracy Komisji Rewizyjnej

 

Plan pracy na 2004r.

Plan pracy Komosji Rewizyjnej na I półrocze 2004r.

Plan pracy Komosji Rewizyjnej na II półrocze 2004r.

 

Plan pracy na 2005r.

Plan pracy na I półrocze 2005r. 

Plan pracy na II półrocze 2005r.

 

Plan pracy na 2006r.

Plan pracy na 2007r.

Plan pracy na 2008r.

Plan pracy na 2009r.

Plan pracy na 2019r.

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl