Woda i Ścieki
   


Załączone pliki
Z_2018_26..pdfZarządzenie Nr 26/2018 z 11 stycznia 2018 roku (Z_2018_26..pdf - 38.267 KB)
Data publikacji: 2018-05-04 13:44:43 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: w sprawie określenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Stopnica
U_2017_74..pdfUchwała Nr XXVII/74/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku (U_2017_74..pdf - 49.019 KB)
Data publikacji: 2018-05-04 13:47:16 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych
KR.RET.070.33.2018.pdfTaryfa 2018 (KR.RET.070.33.2018.pdf - 39.089 KB)
Data publikacji: 2018-05-11 11:20:51 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica.

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl