Klauzule informacyjne

Informacja dot. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania na podstawie umowy

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania na podstawie przepisów prawa

Klauzula informacyjna - transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej - przesłanka przepis prawa


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl