Kontrole w 2017 roku
    

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2017 roku

 

I. Termin kontroli: 07.02.2017 r. 

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola stanu sanitarno-technicznego wodociągów Strzałów, Wolica, Podlasek

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr SE.Ia-4261/22/17; Nr SE.Ia-4261/21/17; Nr SE.Ia-4261/20/17.

 

II. Termin kontroli: 22.05.2017 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola stanu sanitarno-technicznego szaletu publicznego w Stopnicy oraz przystanków autobusowych na terenie gminy Stopnica

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr SE.Ia-4240/19/17; Nr SE.Ia-4240/18/17 

 

III. Termin kontroli: 30.06.2017 r.

Nazwa organu kontrolującego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Charakterystyka badanych zagadnień: udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr 2/2017 i wystąpienie pokontrolne

 

 

IV. Termin kontroli: 05.10.2017 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola przestrzegania przepisów BHP na oczyszczalni ś cieków w Falęcinie Starym.

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr SE.IIIa-4140/98/17 

 

V. Termin kontroli: 29.11.2017 r. 

Nazwa organu kontrolującego: Wojewoda Świętokrzyski

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola problemowa realizacji zadań w zakresie obronności

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Znak: BiZK.III.431.12.2017 

 

VI. Termin kontroli: 06.12.2017 r. 

Nazwa organu kontrolującego: Wojewoda Świętokrzyski

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola problemowa w zakresie rejestrów USC

Ustalenia kontroli: wystąpienie pokontrolne Znak: SO.I.431.14.2017.

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl