Kontrole w 2019 roku

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2019 roku

 I. Termin kontroli: 05.02.2019 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica, wodociągu publicznym Strzałów, wodociągu publicznym Podlasek.

Ustalenia kontroli: http://umig.stopnica.pl/gospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa,6,11,11,p.html

 

II. Termin kontroli: 4.03.2019 r. – 18.04. 2019 r.

Nazwa organu kontrolującego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stopnica za 2018 rok i inne wybrane okresy

Ustalenia kontroli zawiera protokół: WK.60.8.2019

 

 III. Termin kontroli: 26.03.2019 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolica, pobrana w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju.

Ustalenia kontroli

 

 IV. Termin kontroli: 21.05.2019 r. 

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień:

1)      kontrola stanu sanitarno-technicznego Szaletu Publicznego w Stopnicy, Parku Miejskiego w Stopnicy;

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr SE.Ia-4240/22/19 i Nr SE.Ia-4242/33/19

 2)      kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica, Podlasek, Strzałków pobrana w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju

Ustalenia kontroli:

 

V. Termin kontroli: 16.10.2019 r. – 29.10. 2019 r.

Nazwa organu kontrolującego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w ramach „ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz przestrzegania przepisów w zakresie zagospodarowania odpadów azbestu usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych urządzeń i konstrukcji, zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

 Ustalenia kontroli: IK.703.0.307.111.2019.ZA

 

VI. Termin kontroli: 05.11.2019 r. 

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień:

1)  kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności dt. wodociągu publicznego Wolica, Strzałków, Podlasek.

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr SE.Ia-4261/214/19 Wolica; Nr SE.Ia-4261/215/19 Strzałków; Nr SE.Ia-4261/216/19 Podlasek

 2)  kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica, Podlasek, Strzałków pobrana w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju

Ustalenia kontroli

 

VII. Termin kontroli: 10.12.2019 r. 

Nazwa organu kontrolującego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

Charakterystyka badanych zagadnień:

1)      kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności dt. wodociągu publicznego Wolica, Podlasek, Strzałków;

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: nr 157/19


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl