Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 10 października 2019 roku
  

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 95/2019 (Z_2019_95.pdf - 218.619 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 08:21:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: w sprawie przyjęcia planu kontroli przedmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl