Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 10 września 2019 roku
  

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 82/2019 (Z_2019_82.pdf - 353.033 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 08:12:42 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl