Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
   


Załączone pliki
Info_o_punkt_nieod_pom_praw_oraz_nieod_porad_obywatel.docxInformacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Info_o_punkt_nieod_pom_praw_oraz_nieod_porad_obywatel.docx - 16.667 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 23:20:24 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja_pomoc_prawna.docxInformacja pomoc prawna (Informacja_pomoc_prawna.docx - 17.124 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 23:19:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Info_nieod_porad.docxInformacja nieodpłatne poradnictwo (Info_nieod_porad.docx - 16.357 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 23:20:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Nieod_mediacja.docxNieodpłatna mediacja (Nieod_mediacja.docx - 14.612 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 23:19:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Karta_og_dla_os_pokrzywdz.docKarta ogólnopolska dla osób pokrzywdzonych (Karta_og_dla_os_pokrzywdz.doc - 360.96 KB)
Data publikacji: 2020-01-16 09:12:47 Redaktor: Mariusz Szcześniak
lis_nieod_porad.docLista nieodplatnego poradnictwa (lis_nieod_porad.doc - 217.088 KB)
Data publikacji: 2020-01-16 09:14:21 Redaktor: Mariusz Szcześniak
TRYB_ZDALNY.docxNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (TRYB_ZDALNY.docx - 15.938 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 14:20:38 Redaktor: Mariusz Szcześniak
zgloszenie-porady-na-odleglosc-wraz-z-oswiadczeniem.docxZgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem (zgloszenie-porady-na-odleglosc-wraz-z-oswiadczeniem.docx - 23.124 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 14:22:17 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl