2020 rok
 


Załączone pliki
GPIOS.I.6733.15.2019.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPIOS.I.6733.15.2019.pdf - 49.355 KB)
Data publikacji: 2020-03-11 08:30:11 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_o_wszcz_GPIOS.I.6733.2.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej w msc. Stopnica, Kąty Stare, Kąty Nowe, Białoborze (Obw_o_wszcz_GPIOS.I.6733.2.2020.pdf - 56.178 KB)
Data publikacji: 2020-05-21 12:46:40 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_zebr.dok_GPIOS.I.6733.2.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Stopnica, Kąty Nowe, Białoborze, Kąty Stare (Obw_zebr.dok_GPIOS.I.6733.2.2020.pdf - 55.592 KB)
Data publikacji: 2020-07-09 10:28:43 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_zebr.dok_GPIOS.I.6733.3.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Falęcin Stary, Kąty Nowe (Obw_zebr.dok_GPIOS.I.6733.3.2020.pdf - 46.023 KB)
Data publikacji: 2020-07-09 10:29:09 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_decyzja_GPIOS.I.6733.3.2020.pdfObwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Falęcin Stary i Kąty Nowe (Obw_decyzja_GPIOS.I.6733.3.2020.pdf - 50.627 KB)
Data publikacji: 2020-07-22 07:38:28 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_wszcz_Mietel.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w msc. Mietel (Obwieszczenie_wszcz_Mietel.pdf - 53.831 KB)
Data publikacji: 2020-08-03 11:49:58 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszcz_decyzja_GPIOS.I.6733.4.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Stopnica (Obwieszcz_decyzja_GPIOS.I.6733.4.2020.pdf - 50.595 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 08:19:02 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszcz_decyzja_GPIOS.I.6733.6.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Prusy (Obwieszcz_decyzja_GPIOS.I.6733.6.2020.pdf - 48.915 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 08:20:11 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_7.2020.pdfObwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej rozdzielczej w msc. Mietel. (Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_7.2020.pdf - 54.393 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 14:52:43 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_GPIOS.I.6733.10.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Smogorzów, gm. Stopnica (Obw_GPIOS.I.6733.10.2020.pdf - 48.551 KB)
Data publikacji: 2020-09-14 14:51:19 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_GPIOS.I.6733.8.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Stopnica, Stare Kąty Folwarki. (Obw_GPIOS.I.6733.8.2020.pdf - 47.184 KB)
Data publikacji: 2020-09-24 08:17:09 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_wszcz_GPIOS.I.6733.11.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku garażowego dla OSP w Smogorzowie (Obw_wszcz_GPIOS.I.6733.11.2020.pdf - 47.257 KB)
Data publikacji: 2020-10-02 09:03:04 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_decyzja_LICP_8.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej w msc. Stare Kąty Folwarki oraz w msc. Stopnica (Obw_decyzja_LICP_8.2020.pdf - 51.854 KB)
Data publikacji: 2020-10-02 09:04:11 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_zebrane dokumenty_GPIOS.I.6733.10.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej w msc. Smogorzów. (Obwieszczenie_zebrane dokumenty_GPIOS.I.6733.10.2020.pdf - 46.173 KB)
Data publikacji: 2020-10-12 07:41:03 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wydanej decyzji_GPIOS.I.6733.9.2020.pdfObwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Falęcin Stary, Kąty Nowe, Dzieławice (Obwieszczenie o wydanej decyzji_GPIOS.I.6733.9.2020.pdf - 54.667 KB)
Data publikacji: 2020-10-14 07:58:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_decyzja_GPIOSI.6733.10.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej w msc. Smogorzów (Obwieszczenie_decyzja_GPIOSI.6733.10.2020.pdf - 45.724 KB)
Data publikacji: 2020-10-22 09:53:10 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_wszczecie_GPIOS.I.6733.12.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w msc. Bosowice (Obwieszczenie_wszczecie_GPIOS.I.6733.12.2020.pdf - 52.151 KB)
Data publikacji: 2020-10-27 10:17:53 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszcznie_wszczecie_GPIOS.I.6733.13.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w msc. Stopnica i Wolica. (Obwieszcznie_wszczecie_GPIOS.I.6733.13.2020.pdf - 52.137 KB)
Data publikacji: 2020-11-10 14:48:08 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_umorzenie_GPIOS.I.6733.11.2020.pdfObwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku garażowego dla OSP Smogorzów. (Obwieszczenie_umorzenie_GPIOS.I.6733.11.2020.pdf - 54.702 KB)
Data publikacji: 2020-11-13 12:35:22 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_wszczecie_GPIOS.I.6733.14.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci niskiego napięcia w msc. Wolica i Stopnica-wnioskodawca Gmina Stopnica (Obwieszczenie_wszczecie_GPIOS.I.6733.14.2020.pdf - 50.698 KB)
Data publikacji: 2020-11-17 09:30:12 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_zebrane _dokumenty_GPIOS.I.6733.12.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w msc. Bosowice. (Obwieszczenie_zebrane _dokumenty_GPIOS.I.6733.12.2020.pdf - 43.741 KB)
Data publikacji: 2020-11-23 14:31:45 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_wszczecie_LICP_GPIOSI.6733.15.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej w msc. Smogorzów (Obwieszczenie_wszczecie_LICP_GPIOSI.6733.15.2020.pdf - 43.737 KB)
Data publikacji: 2020-11-23 14:32:54 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie wszczecie_GPIOS.I.6733.16.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę budynku OSP Smogorzów (Obwieszczenie wszczecie_GPIOS.I.6733.16.2020.pdf - 44.436 KB)
Data publikacji: 2020-12-01 07:44:53 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie wszczecie_GPIOS.I.6733.17.2020.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Smogorzów (Obwieszczenie wszczecie_GPIOS.I.6733.17.2020.pdf - 46.431 KB)
Data publikacji: 2020-12-01 07:46:03 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_decyzja_GPIOS.I.6733.12.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w msc. Bosowice. (Obwieszczenie_decyzja_GPIOS.I.6733.12.2020.pdf - 50.359 KB)
Data publikacji: 2020-12-08 11:44:53 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_zebrane dokumenty_GPIOS.I.6733.16.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę budynku OSP Smogorzów. (Obwieszczenie_zebrane dokumenty_GPIOS.I.6733.16.2020.pdf - 45.092 KB)
Data publikacji: 2020-12-22 11:40:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_zebrane dokumenty_GPIOS.I.6733.17.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w msc. Smogorzów (Obwieszczenie_zebrane dokumenty_GPIOS.I.6733.17.2020.pdf - 47.211 KB)
Data publikacji: 2020-12-22 11:41:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_zebr_dok_GPIOS.I.6733.15.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie decyzji nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w msc. Smogorzów (Obw_zebr_dok_GPIOS.I.6733.15.2020.pdf - 47.887 KB)
Data publikacji: 2020-12-22 14:42:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zebranych dokumentach_GPIOS.I.6733.13.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w msc. Stopnica, Wolica (Obwieszczenie o zebranych dokumentach_GPIOS.I.6733.13.2020.pdf - 61.494 KB)
Data publikacji: 2020-12-24 08:07:00 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zebranych dokumentach_GPIOS.I.6733.14.2020.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w msc. Stopnica, Wolica (Obwieszczenie o zebranych dokumentach_GPIOS.I.6733.14.2020.pdf - 59.057 KB)
Data publikacji: 2020-12-24 08:08:49 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_o_wyd_dec_GPIOS.I.6733.15.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2020 na budowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w msc. Smogorzów. (Obw_o_wyd_dec_GPIOS.I.6733.15.2020.pdf - 48.005 KB)
Data publikacji: 2020-12-30 11:00:53 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wydanej decyzji_GPIOS.I.6733.16.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę budynku OSP Smogorzów (Obwieszczenie o wydanej decyzji_GPIOS.I.6733.16.2020.pdf - 47.287 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 14:36:43 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl