Kontrole w 2020 roku
    

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2020 roku

 

I. Termin kontroli: 04.02.2020 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica, wodociągu publicznym Strzałów, wodociągu publicznym Podlasek.

Ustalenia kontroli: http://www.umig.stopnica.pl/pliki/biezaca_ocena_jakosci_luty_2020.pdf

 

II. Termin kontroli: 26.05.2020 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola stanu sanitarno-technicznego Parku Miejskiego w Stopnicy;

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr SE.Ia-4242/17/20

 

III. Termin kontroli: 09.06.2020 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności dt. wodociągu publicznego Wolica, Strzałków, Podlasek.

Ustalenia kontroli: zawiera protokół:    Nr SE.Ia-4260/19/20 Podlasek;

                                                              Nr SE.Ia-4260/20/20 Wolica;

                                                              Nr SE.Ia-4260/21/20 Strzałków;

IV. Termin kontroli: 04.09.2020 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju; Komisariat Policji w Stopnicy.

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola przestrzegania zasad przeciwdziałania COVID-19 (zasady, wytyczne, rekomendacje MZ i GIS).


 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl