2021 rok
     

Załączone pliki:
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2020 na budowę linii energetycznej w msc. Smogorzów. (Obwieszczenie o wydanej decyzji_LICP_GPIOS.I.6733.17.2020.pdf - 50.272 KB)
Data publikacji: 2021-01-11 14:33:42 Redaktor: Justyna Kopeć
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej w msc. Stopnica i Wolica (obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf - 112.094 KB)
Data publikacji: 2021-01-18 11:12:40 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2020 na budowę linii elektroenergetycznej w msc. Nowa Wieś i Klępie Dolne (obwieszczenie zebrane dokumenty_18.pdf - 111.391 KB)
Data publikacji: 2021-01-21 11:44:59 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2020 na budowę linii elektroenergetycznej w msc. Wolica i Stopnica (obwieszczenie o wydanej decyzji 13.pdf - 121.512 KB)
Data publikacji: 2021-01-21 11:46:41 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2020 na budowę linii niskiego i średniego napięcia w msc. Nowa Wieś i Klępie Dolne. (obwieszczenie o wydanej decyzji 18.pdf - 111.176 KB)
Data publikacji: 2021-02-03 14:37:38 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w miejscowości Folwarki (obwieszczenie_wszczecie_1.pdf - 114.781 KB)
Data publikacji: 2021-02-04 13:42:14 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej rozdzielczej w msc. Stopnica. (obwieszczenie zebrane dokumenty_19.pdf - 111.399 KB)
Data publikacji: 2021-02-19 09:32:44 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w msc. Stare Kąty Folwarki (obwieszczenie zebrane dokumenty_1.pdf - 111.308 KB)
Data publikacji: 2021-03-02 13:44:04 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ok. 366,0 m (0,36 km) sieci wodociągowej wraz z realizacją instalacji i urządzeń gwarantujących prawidłowe jej funk (obwieszczenie_wszczecie_jastrzebiec.pdf - 115.869 KB)
Data publikacji: 2021-03-15 14:51:18 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Szczytnikach (Obwieszczenie_burmistrza_miasta_i_gminy_Busko.pdf - 65.109 KB)
Data publikacji: 2021-03-18 14:58:10 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w obrębie Stare Kąty Folwarki (obwieszczenie o wydanej decyzji folwarki.pdf - 113.736 KB)
Data publikacji: 2021-03-23 11:54:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Szczytnikach (obw_szczytniki.pdf - 70.534 KB)
Data publikacji: 2021-04-09 11:31:45 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowiesieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcj (obwieszczenie_smogorzow_gaz.pdf - 112.839 KB)
Data publikacji: 2021-04-14 14:41:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl