Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych:

1/ Teresa Sieruga - Przewodnicząca Komisji
2/ Grzegorz Lech- Zastępca Przewodniczącego
3/ Andrzej Banach - Członek
4/ Łukasz Majcher - Członek
5/ Ewa Naporowska - Członek
6/ Józef Podsiadło - Członek
7/ Zofia Grażyna Wach - Członek
8/ Krzysztof Zych - Członek

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - Teresa Sieruga przyjmuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 7:00 - 9:00.

Uchwała Nr V/16/2015 z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl