Informacja

2020-06-02 13:52:47 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach konkursu - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych więcej»

Informacja w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanalizacji w msc. Bosowice

2020-05-19 09:33:49 OGŁOSZENIA

Informacja w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanalizacji w msc. Bosowice więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy

2020-05-14 14:53:20 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2020-04-15 12:06:14 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020 ogłoszonego w dniu 07 lutego 2020 roku więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-03-25 10:30:46 OGŁOSZENIA

więcej»

Klauzula informacyjna - transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej - przesłanka przepis prawa

2020-03-04 19:11:29 OGŁOSZENIA

więcej»

Ogłoszenie

2020-02-24 14:28:59 OGŁOSZENIA

Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. więcej»

Otwarty konkurs

2020-02-07 13:17:31 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
więcej»

Obwieszczenie

2020-02-05 11:32:23 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości decyzję Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 3660/2020 z dnia 3.02.2020 r. na udzielenie pozwolenia na wykonanie badań archeologicznych. więcej»

Nabór na stanowisko urzędnicze – zmiana w treści ogłoszenia

2019-12-30 13:17:19 Ogłoszenia o naborze

Zmiany w treści ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 20 grudnia 2019 r.
dotyczącego naboru na wolne stanowisko pracy
Inspektora ds. obsługi organów gminy i kadr
więcej»