Otwarty konkurs

2020-02-07 13:17:31 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
więcej»

Obwieszczenie

2020-02-05 11:32:23 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości decyzję Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 3660/2020 z dnia 3.02.2020 r. na udzielenie pozwolenia na wykonanie badań archeologicznych. więcej»

Nabór na stanowisko urzędnicze – zmiana w treści ogłoszenia

2019-12-30 13:17:19 Ogłoszenia o naborze

Zmiany w treści ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 20 grudnia 2019 r.
dotyczącego naboru na wolne stanowisko pracy
Inspektora ds. obsługi organów gminy i kadr
więcej»

Nabór na stanowisko urzędnicze – zmiana w treści ogłoszenia

2019-12-30 13:16:41 Ogłoszenia o naborze

Zmiany w treści ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 20 grudnia 2019 r.
dotyczącego naboru na wolne stanowisko pracy
Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat
więcej»

Nabór na stanowisko urzędnicze

2019-12-20 15:16:36 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY więcej»

Nabór na stanowisko urzędnicze

2019-12-20 15:10:09 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2019-12-04 14:16:06 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 ogłoszonego w dniu 07 listopada 2019 roku więcej»

Wyniki konsultacji

2019-11-18 13:55:43 OGŁOSZENIA

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Stopnicy. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-11-13 20:09:44 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica więcej»

Otwarty konkurs

2019-11-07 12:26:04 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 więcej»