Nabór na wolne stanowisko pracy

2022-12-15 14:09:22 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

2022-11-21 14:49:47 OGŁOSZENIA

więcej»

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Stopnica

2022-11-03 09:04:40 OGŁOSZENIA

więcej»

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2022-10-17 07:57:40 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Stopnica na usługi wodne

2022-10-14 14:58:45 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem energetycznym średniego napięcia 15kV cieku Stopniczanka metodą przecisku hydraulicznego zlokalizowanego na działce nr ew. 1389/4 o

2022-10-13 11:39:27 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do wód tj. rzeki Stopnicanka, istniejącym wylotem

2022-10-11 10:36:29 OGŁOSZENIA

więcej»

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2022-10-05 08:42:07 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2022-09-29 12:45:22 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2022 ogłoszonego w dniu 1 września 2022 roku więcej»

Informacja o wszczeciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do wód tj. rzeki Stopnicanka, istniejącym wylotem

2022-09-06 14:13:27 OGŁOSZENIA

więcej»