Otwarty konkurs

2022-01-21 20:59:14 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej 2022 roku więcej»

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

2022-01-18 11:31:07 Ogłoszenia o naborze

więcej»

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. budowy dróg i planowania przestrzennego

2022-01-18 11:30:19 Ogłoszenia o naborze

więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-12-30 14:57:47 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-12-30 14:47:39 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BUDOWY DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
więcej»

Obwieszczenie

2021-12-08 08:12:16 OGŁOSZENIA

Świętokrzyski Wojewódzki konserwator zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4328/2021 z dnia 01.12.2021 r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-11-12 09:35:31 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica więcej»

Wyniki konsultacji

2021-11-08 13:57:29 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2021-10-25 11:23:33 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 ogłoszonego w dniu 29 września 2021 roku więcej»

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2021-10-15 18:11:37 OGŁOSZENIA

więcej»