Zarządzenie Nr 26/07 z 4 maja 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 26/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 4 maja 2007r.

w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stopnica, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 23/2003 Wójta Gminy Stopnica z dnia 17 czerwca 2003r., zmienionego zarządzeniami Nr 34/04 z dnia 2 lipca 2004r., Nr 7/05 z dnia 22 lutego 2005r. Nr 1/06 z dnia 11 stycznia 2006r. oraz Nr 101/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w rozdziale IX § 37 skreśla się ppkt 9.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 798

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-11 08:51:08
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-09-11 08:51:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-11 08:51:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony