Zarządzenie Nr 63/07 z 7 września 2007r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 63/07
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 7 września 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900, w rozdziale 90004, § 4210 o kwotę zł 22.100,00
2.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900, w rozdziale 90004, § 4300 o kwotę zł 22.100,00
z przeznaczeniem na zakup usług związanych z posadzeniem krzewów ozdobnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 771

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-13 11:21:51
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-09-13 11:22:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-13 11:22:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony