Zarządzenie Nr 85/07 z 31 października 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 85/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego     Nr 3011/112/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011/112/07 z dnia 28.08.2007r.) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/110/2007 z dnia 23 października 2007 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1/110/07 z dnia 23.10.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 9.000,00 zł
2.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 9.000,00 zł
3.Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 9.000,00 zł
4.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 9.000,00 zł
5.Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 4.500,00 zł
6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 4.500,00 zł
Powyższe zmniejszenie wynika z nadmiaru środków otrzymanych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 776

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-20 12:26:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-11-20 12:27:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-20 12:27:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony