Zarządzenie Nr 89/07 z 8 listopada 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 89/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 8 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego     Nr 3011.1/121/2007 z dnia 25 października 2007r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1/121/2007 z dnia 25.10.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 8.991,00 zł
2.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 8.991,00 zł
Powyższe zmniejszenie wynika z ostatecznego rozliczenia realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 758

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-20 12:33:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-11-20 12:33:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-20 12:33:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony