Zarządzenie Nr 91/07 z 9 listopada 2007r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 91/07
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 09 listopada 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/139/2007 z 7 listopada 2007roku (Pismo znak:FN.I.3011.1/139/2007 z dnia 2007-11-07 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów Budżetu) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801, w rozdziale 80195, w § 2030
o kwotę zł 32.324,00  
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 w rozdziale 80195, w § 4300
o kwotę zł 32.324,00

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 768

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-06 10:15:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-12-06 10:16:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-06 10:16:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony