Uchwała Nr XIV/9/08 z 13 marca 2008 r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/9/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie zakupu nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się nabyć zabudowaną działkę nr 85 o pow. 0,20 ha położoną w Strzałkowie, od Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Busku-Zdroju, za kwotę 30.100,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku na świetlicę wiejską.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy w Stopnicy Nr XXXIII/21/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Busku Zdroju ogłosiła do sprzedaży działkę zabudowaną nr 85 w Strzałkowie. Mieszkańcy wsi Strzałków podczas zebrania wiejskiego w dniu 18.03.2007r. zwrócili się z wnioskiem o dokonanie wykupu w/w działki z przeznaczeniem budynku do adaptacji na świetlicę wiejską.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 826

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-11 09:30:57
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 11:21:09
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 11:21:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony