Zarządzenie Nr 10/08 z 7 kwietnia 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 10/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 7 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-003/08 z dnia 3 marca 2008 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1-003/08 z dnia 03.03.2008r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030
    o kwotę           4.500,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219 § 4010
    o kwotę           4.500,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w 2008r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 797

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-14 12:08:57
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-05-15 13:27:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-15 13:27:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony