Zarządzenie Nr 29/08 z 7 lipca 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 29/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 7 lipca 2008r.

w sprawie planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2008 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

Załącznik
(Z_2008_29_zal.doc - 43.52 KB) Data publikacji: 2008-09-17 07:59:39 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 719

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 07:38:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-17 07:59:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 07:59:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony