Zarządzenie Nr 43/08 z 4 września 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 43/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1.1 i ust.2.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750, w rozdziale 75023,
 w § 4010 o kwotę zł 765,00
 w § 4110 o kwotę zł 116,00
 w § 4120 o kwotę zł 19,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750, w rozdziale 75023,
 w § 4019 o kwotę zł 765,00
 w § 4119 o kwotę zł 116,00
 w § 4129 o kwotę zł 19,00
z przeznaczeniem na realizację projektu „ Oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach: Czyżów, Klępie Górne i Strzałków” – wkład własny Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 690

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 08:15:48
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-17 09:11:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 09:11:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony