Zarządzenie Nr 44/08 z 4 września 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 44/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Na podstawie art.188 ust.1.1 i ust.2.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751, w rozdziale 75109, w § 2010 o kwotę zł 4.160,00

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, w rozdziale 75109,
 w § 3030 o kwotę zł 2.860,00
 w § 4110 o kwotę zł 60,00
 w § 4120 o kwotę zł 10,00
 w § 4170 o kwotę zł 399,00
 w § 4210 o kwotę zł 300,00
 w § 4300 o kwotę zł 201,00
 w § 4350 o kwotę zł 50,00
 w § 4370 o kwotę zł 80,00
 w § 4410 o kwotę zł 200,00
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stopnicy zarządzonych na dzień 19 października 2008 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 688

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 08:17:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-17 09:10:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 09:10:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony