Uchwała Nr XVII/28/08 z 17 września 2008r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XVII/28/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 17 września 2008r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 195 400,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 283 800,00
3.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 88.400,00
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2008_28_zal.doc - 76.8 KB) Data publikacji: 2008-09-19 09:40:17 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 807

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 09:37:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-19 09:39:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 09:40:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony