Zarządzenie Nr 46/08 z 11 września 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 46/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zlecenia z 7 lipca 2008r. dotyczącego prac na Cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich.

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z pracami Cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich

Przewodniczący Komisji – Mariusz Szcześniak
Członkowie:
Maria Brońska - inspektor UG
Krzysztof Rogala – inspektor UG
Odbiór zostanie dokonany przy udziale:
Jan Łukasik – Kierownik Zakładu Komunalnego w Stopnicy
Odbiór robót zostanie dokonany w dniu 11 września 2008r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 701

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 09:55:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-19 09:56:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 09:56:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony