Zarządzenie Nr 61/08 z 31 października 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 61/08
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 31 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-124/08 z dnia 17 października 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1-124/08 z dnia 17.10.2008r.), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-162/08 z dnia 24 października 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-162/08 z dnia 24.10.2008r.), decyzji Nr FN.I.3011-156/08 z dnia 27 października 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-156/08 z dnia 27.10.2008r.) oraz decyzji Nr FN.I.3011-174/08 z dnia 30 października 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-174/08 z dnia 30.10.2008r.); zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7 353 zł
w tym:
 w dziale 801, rozdziale 80195 § 2030 o kwotę 132 zł
 w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 414 zł
 w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 6 417 zł
 w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 390 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7 353 zł
w tym:
 w dziale 801 rozdziale 80195 § 4170 o kwotę 132 zł
 w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 414 zł
 w dziale 852 rozdziale 85295 § 4210 o kwotę 6 417 zł w dziale 854 rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 390 zł
 
z przeznaczeniem:
w dziale 801 na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego,
w dziale 852 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na doposażenie stołówki szkolnej,
w dziale 854 na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wyprawka szkolna.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

Załączniki 1 i 2
(Z_2008_62_zal.pdf - 205.609 KB) Data publikacji: 2008-12-29 12:35:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 691

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 14:55:14
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 09:49:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-12-29 12:35:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony