Zarządzenie Nr 37/08 z 14 sierpnia 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 37/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica
  
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U Nr 142, poz. 1020) oraz na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego procedury kontroli finansowej:
Zasady ( Politykę ) rachunkowości dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Stopnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W Zarządzeniu Nr 71/06 Wójta Gminy Stopnica z dnia 31 października 2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Stopnicy, traci moc § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.

Załączone pliki:

Zasady (Polityka ) rachunkowości
(Z_2008_37_zal.doc - 97.28 KB) Data publikacji: 2008-12-15 14:39:41 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Zasady (Polityka ) rachunkowości - załącznik 1
(Z_2008_37_zal_zal_1.doc - 68.096 KB) Data publikacji: 2008-12-15 14:40:45 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Zasady (Polityka ) rachunkowości - załącznik 2
(Z_2008_37_zal_zal_2.doc - 100.864 KB) Data publikacji: 2008-12-15 14:55:26 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Zasady (Polityka ) rachunkowości - załącznik 3
(Z_2008_37_zal_zal_3.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2008-12-15 14:55:47 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Zasady (Polityka ) rachunkowości - załącznik 4
(Z_2008_37_zal_zal_4.doc - 44.032 KB) Data publikacji: 2008-12-15 14:56:05 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Zasady (Polityka ) rachunkowości - część opisowa do Załączników Nr 2 i Nr 3
(Z_2008_37_opis do 2 i 3.doc - 120.832 KB) Data publikacji: 2008-12-15 14:57:17 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 786

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-12-15 14:30:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-12-15 14:38:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-12-29 08:50:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony