Zarządzenie Nr 51/08 z 25 września 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 51/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych w Gminie (organ) i Urzędzie Gminy

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U Nr 142, poz. 1020 z póź. zm.) oraz na podstawie  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady ( politykę ) rachunkowości i plan kont w zakresie zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych realizowanych przez Gminę (organ) i Urząd Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2008 r.

Załączone pliki:

Załącznik
(Z_2008_51_zal_1.doc - 114.176 KB) Data publikacji: 2008-12-29 10:16:49 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 684

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-12-15 14:33:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-12-15 14:37:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-12-29 10:10:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony