Uchwała Nr XX/65/08 z 30 grudnia 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/65/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Stopnica statusu miasta
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się podjąć procedurę związaną z nadaniem miejscowości Stopnica statusu miasta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Stopnica utraciła prawa miejskie w 1869 roku na mocy ukazu cara Aleksandra II. Na wniosek grupy radnych, Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z przywróceniem Stopnicy statusu miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym nadanie miejscowości statusu miasta dokonywane jest w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. W celu przystąpienia do kompletowania wymaganej przepisami dokumentacji podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 755

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2009-01-08 20:02:48
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2009-01-08 20:15:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2009-01-08 20:15:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony