Uchwała Nr XI/3/04 z 9 marca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XI/3/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 9 marca 2004r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004"

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

U z a s a d n i e n i e

Art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączone pliki:

Załącznik
(Zal_do_uchwaly_3.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2004-03-15 21:16:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w roku 2004

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2482

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-03-15 21:09:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-03-15 22:37:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-03-15 22:37:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony