Załącznik

Wersja do druku

Załącznik do Uchwały Nr XII/16/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.


Zasady dokonywania potrąceń z diety przysługującej radnym
Rady Gminy w Stopnicy


1. Radnemu, który nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Gminy lub Komisji potrąca się 20% należnej diety za każdą nieobecność.
Za nieobecność uważa się również opuszczenie posiedzenia Rady Gminy lub Komisji w trakcie trwania posiedzenia bez uzasadnionej przyczyny i zgody Przewodniczącego Rady lub Komisji.

2. Potrącenia nie dokonuje się w przypadku, jeżeli nieobecność spowodowana była:
1/ wykonywaniem przez radnego ważnych zadań zleconych przez organa Rady,
2/ delegowaniem radnego na naradę lub szkolenie przez Przewodniczącego Rady na podstawie delegacji służbowej,
3/ chorobą lub wypadkiem radnego potwierdzonymi przez lekarza,
4/ przypadkiem losowym członków najbliższej rodziny pozostających w pierwszej linii pokrewieństwa.

3. Obowiązkiem radnego jest nieobecność swoją usprawiedliwić na piśmie przedkładając odpowiednie dokumenty najpóźniej w 3-cim dniu od daty posiedzenia.

4. Podstawą do sporządzenia listy wypłaty diety za dany miesiąc w pełnej wysokości lub pomniejszonej o kwotę potracenia jest lista obecności z posiedzenia Rady Gminy lub Komisji potwierdzona przez Przewodniczącego Rady lub Komisji.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1295

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 22:19:06
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-01 22:19:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 22:19:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony