Uchwała Nr XVI/31/04 z 31 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/31/04
Rady Gminy Stopnica
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stopnica

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy Stopnica u c h w a l a, co następuje:

§ 1

    Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stopnica, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica

§ 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Plan Rozwoju Lokalnego
(Plan rozwoju lokalnego.doc - 927.232 KB) Data publikacji: 2006-05-02 14:33:10 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2959

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 21:31:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 21:34:04
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2012-03-29 12:44:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony