Uchwała Nr XVI/34/04 z 31 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/34/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004

w sprawie zbycia nieruchomości


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz.543 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w Stopnicy:
-niezabudowaną działkę oznaczoną nr 1084 o pow. 947 m2  posiadającą księgę wieczystą nr 10874
-niezabudowaną działkę oznaczoną nr 1085 o pow. 220 m2   posiadającą księgę wieczystą nr 10873
-niezabudowaną działkę oznaczoną nr 1086 o pow. 328 m2   posiadającą księgę wieczystą nr 10872
-zabudowaną działkę oznaczoną nr 146 o pow. 841  m2  posiadającą księgę wieczystą nr 1799


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2329

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 21:52:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 21:54:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 21:54:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony