Ankieta na potrzeby przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Wersja do druku

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016 - 2023.

Pozyskane informacje posłużą do opracowania Program Rewitalizacji, który oprócz funkcji wyznaczenia kierunków rozwoju naszej gminy, będzie także dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnictwo w badaniu ankietowym jest anonimowe i dobrowolne, a pozyskane dzięki niemu dane zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej. Wyniki badania będą publicznie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb opracowania Programu Rewitalizacji utworzona została skrzynka poczty elektronicznej rewitalizacja@stopnica.pl na którą można zgłaszać pomysły na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach wdrażania Programu.

Bardzo liczę na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica i dziękuję za Państwa czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety.

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

W procesie analizy danych będzie uwzględniona tylko pierwsza ankieta wypełniona z danego komputera. Kolejne ankiety wypełnione z komputera o tym samym adresie IP nie będą archiwizowane.

Interaktywna ankieta została zamieszczona pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgbWbveG3vTQHxHqid3G6O4sSeJzGITtnOj1R02NA7JYRoOQ/viewform?c=0&w=1

Ankieta będzie aktywna do 5 września br. do godziny 10:00.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016 - 2023 powstanie dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 434

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2016-08-30 08:55:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2016-08-30 08:55:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2016-08-30 08:55:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony