Uchwała Nr XV/28/04 z 18 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/28/2004
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 18 sierpnia 2004 r

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(Zalacznik 1 do U28_04.xls - 14.848 KB) Data publikacji: 2004-10-12 09:24:13 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1487

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 07:44:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-10-12 09:19:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-10-12 09:25:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony