Spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Wersja do druku

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023 oraz zebranie mieszkańców miasta Stopnica

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023”, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym, które odbędzie się w dniu 14 września br. (środa), dedykowanym dla następujących grup fokusowych:

 

Godzina

Program wydarzenia

11:30 – 12:30

przedstawiciele lokalnych środowisk kościelnych i pozarządowych

13:00 – 14:00

lokalni przedsiębiorcy

15:00 – 16:00

mieszkańcy

Miejsce spotkania: Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, sala widowiskowa,
parter

Podczas spotkania, prowadzonego przez ekspertów Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, zostanie przybliżone Państwu zagadnienie rewitalizacji. Ponadto zostaną podjęte tematy m.in. o tym w jakim celu przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji, kto będzie odpowiadał za jego realizację, które obszary naszej Gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia Państwa zdaniem powinny być zrealizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru, który zostanie objęty rewitalizacją oraz wstępne określenie skali proponowanych działań.

Liczę na Państwa aktywny udział oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące rewitalizacji Naszej Gminie.    

Jednocześnie zapraszam mieszkańców miasta Stopnica w dniu 14 września 2016r. na zebranie, którego przedmiotem będzie wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017r. oraz zmiana przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego.

 

Z poważaniem

Ryszard Zych

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 4-7 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie mieszkańców miasta Stopnica, które odbędzie się w dniu 14 września 2016 r. o godz. 16:00 (I termin), w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.

W przypadku braku frekwencji (1/3 mieszkańców uprawnionych do głosowania),  zebranie odbędzie się w tym samym dniu po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

1)       Otwarcie zebrania i wybór protokolanta

2)       Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad

3)       Przedstawienie projektu wniosku o zmianę zadań planowanych do realizacji w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego

4)       Zgłaszanie uwag i propozycji do projektu wniosku

5)       Przyjęcie wniosku w głosowaniu jawnym

6)       Przedstawienie projektu wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizację zadań w 2017 roku

7)       Zgłaszanie uwag i propozycji do projektu wniosku

8)       Przyjęcie wniosku w głosowaniu jawnym

9)       Wolne wnioski i zapytania

10)      Zakończenie zebrania

     Sołtys

/-/ Maria Manierak

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 499

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2016-09-23 12:40:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2016-09-23 12:40:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2016-09-23 12:40:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony