ProgramyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-07-20 09:51:57

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2004 rok

Gminny Program Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Stopnica na 2004 rok

Plan Wieloletniego Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

- Uchwała Nr XII/15/04 z 27 kwietnia 2004r.

- Uchwała Nr XVI/34/04 z 31 sierpnia 2004r.

 

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2005r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2005 rok.

 

Gminny program rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2005 rok.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.Powrót