ProgramyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-01-09 08:53:06

Programy 2004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2004 rok

Gminny Program Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Stopnica na 2004 rok

Plan Wieloletniego Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

- Uchwała Nr XII/15/04 z 27 kwietnia 2004r.

- Uchwała Nr XVI/34/04 z 31 sierpnia 2004r.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku

 

Programy 2005

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2005r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2005 rok.

Gminny program rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2005 rok.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 - 2008

 

Programy 2006

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2006 rok.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

 

Programy 2007

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rokPowrót