Programy jednoroczneDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-05-16 09:24:16

Programy 2018

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2018r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2018r.

 

Programy 2017

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2017r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2017r.

 

 

Programy 2016

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2016r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2016r.

 

 

Programy 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2015r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2015r.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku 

 


Programy 2014

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Zmiana Programu

Wyniki Konkursu

Powrót