2019 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-12-05 13:56:39

Zawiadomienie -Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+92

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznejZałączone pliki
dec_srod_GPIOS_V_6220_4_2019.pdfObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0102T Stopnica-Folwarki-Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 długości 1920 m na działce nr ewid. 364 obręb Stare Kąty Folwarki gm. Stopnica (dec_srod_GPIOS_V_6220_4_2019.pdf - 84.138 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 13:48:05 Redaktor: Justyna Kopeć
obwieszczenie_zebrane_dokumenty_GPIOS_V_6220_5_2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 211 obręb Kąty Nowe, gm. Stopnica (obwieszczenie_zebrane_dokumenty_GPIOS_V_6220_5_2019.pdf - 66.347 KB)
Data publikacji: 2019-11-20 07:46:04 Redaktor: Justyna Kopeć

Powrót