Zawiadomienie -Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+92Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-11-18 08:43:40

 Powrót