Rejestr zmian strony: Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Mariusz Szcześniak
2020-06-16 07:20:16
Mariusz Szcześniak
2020-06-16 07:19:27
Modyfikacja treści strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Wersja przed modyfikacją Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-06-16 07:14:43
Mariusz Szcześniak
2020-06-16 07:14:43
Usunięcie pliku TRYB_ZDALNY.docx ze strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:31:31
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:31:08
Modyfikacja treści strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Wersja przed modyfikacją Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:23:59
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:23:59
Dodanie pliku 03_lis_nieod_porad_od_1.04.doc do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:23:20
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:23:20
Dodanie pliku 02_Info_o_punkt_nieod_pom_praw_oraz_nieod_porad_obywatel_od_01.04.docx do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:59
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:59
Dodanie pliku 01_Info_nieod_porad_od_1.04.docx do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:34
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:34
Usunięcie pliku lis_nieod_porad.doc ze strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:15
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:15
Usunięcie pliku Info_o_punkt_nieod_pom_praw_oraz_nieod_porad_obywatel.docx ze strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:02
Mariusz Szcześniak
2020-04-28 08:22:02
Usunięcie pliku Info_nieod_porad.docx ze strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-03-13 14:24:47
Mariusz Szcześniak
2020-03-13 14:24:34
Modyfikacja treści strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-03-13 14:22:17
Mariusz Szcześniak
2020-03-13 14:22:17
Dodanie pliku zgloszenie-porady-na-odleglosc-wraz-z-oswiadczeniem.docx do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-03-13 14:20:38
Mariusz Szcześniak
2020-03-13 14:20:38
Dodanie pliku TRYB_ZDALNY.docx do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:15:14
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:14:50
Modyfikacja treści strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Wersja przed modyfikacją Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:14:21
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:14:21
Dodanie pliku lis_nieod_porad.doc do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:12:48
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:12:48
Dodanie pliku Karta_og_dla_os_pokrzywdz.doc do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:10:05
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:10:05
Dodanie pliku Nieod_mediacja.docx do strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:09:47
Mariusz Szcześniak
2020-01-16 09:09:47
Usunięcie pliku Nieod_mediacja.docx ze strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-15 23:31:00
Mariusz Szcześniak
2020-01-15 23:30:40
Modyfikacja treści strony Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-15 23:23:18
Mariusz Szcześniak
2020-01-15 23:23:18
Dodanie pliku Info_nieod_porad.docx do strony Informacje dotyczce nieodpłatnej pomocy prawnej
Mariusz Szcześniak
2020-01-15 23:22:43
Mariusz Szcześniak
2020-01-15 23:22:43
Dodanie pliku Nieod_mediacja.docx do strony Informacje dotyczce nieodpłatnej pomocy prawnej
[1] 2

Powrót