Uchwała Nr XXII/2/05 z 17 lutego 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXII/2/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu
i turystyki na 2005 rok


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, 10, 15 i 18 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.1 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz.889 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Gminny program rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2005” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/2/05

Gminny program rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2005r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2355

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-24 15:13:54
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-25 15:39:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-25 15:39:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony